ครูนิรันดร์

เว็บเพื่อการเรียนการสอนศิลปะโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)

ข้อสอบ (8)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Replies การเคลื่อนไหว
ล่าสุด

ข้อสอบศิลปะป.6

คลิกโหลดที่นี่

Started by nirun

0 Sep 27, 2013

ข้อสอบนาฏ ป.4-6

ข้อสอบนาฏศิลป์ ป.4 -6

Started by nirun

0 Mar 17, 2011

คะแนนสอบศิลปะ ป.6

Started by nirun

0 Mar 10, 2011

ข้อสอบศิลปะ ป.5

ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 1 ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 3 ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 4 ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5 ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 6 ศิลปะ ป.5 ชุดที่ 7 ศิลปะ…

Started by nirun

0 Feb 22, 2011

ข้อสอบดนตรี-นาฏ ป.2

ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 1 ข้อสอบดนตรี -นาฏ ชุดที่ 2 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 3 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 4 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 5 ข้อสอบดนตรี-น…

Started by nirun

0 Feb 22, 2011

ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3

ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 1 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 2 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 3 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 4 ข้อสอบดนตรี-นาฏ ชุดที่ 5 ข้อสอบดนตรี-น…

Started by nirun

0 Feb 22, 2011

ข้อสอบดนตรี-นาฏ ป.4

ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่ 1 ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่ 2 ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่ 3 ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่ 4 ข้…

Started by nirun

0 Feb 21, 2011

ข้อสอบเครื่องดนตรีไทย-วงดนตรีไทย

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ  

Started by nirun

0 Feb 21, 2011

RSS

เกี่ยวกับ

© 2016   Created by nirun.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service